Sponzorji in donatorji

 V letu 2019 nam programe pomagajo uresničevati : 

Podjetja:

Občine:

 

Mestna občina Novo mesto

Občina Krško

Občina Straža

Občina Žužemberk

Občina Trebnje

Občina Dolenjske Toplice

Občina Šmarješke Toplice

Občina Škocjan

Občina Šentrupert

Občina Metlika

Občina Mirna Peč

Občina Črnomelj

Občina Mirna

Občina Semič

Občina Mokronog – Trebelno

Občina Šentjernej