Predstavitev društva

V Društvu diabetikov Novo mesto se združujemo sladkorni bolniki, strokovni delavci in drugi,
ki smo na kakršnikoli način povezani z diabetesom.

Društvo je bilo ustanovljeno leta 1986, njegovo delovanje pa je razširjeno na vse občine
Dolenjske.

Dejavnost društva obsega izobraževanje in obveščanje članov o novostih na področju
diabetesa, organiziranje rekreativnih in družabnih srečanj, strokovnih
predavanj ter druženje in moralno pomoč, ki jo v stiskah vsi potrebujemo. Člani
si z izmenjavo izkušenj medsebojno pomagamo pri premagovanju zdravstvenih in
socialnih težav.

Društvo uspešno sodeluje z Mestno občino Novo mesto ter ostalimi zainteresiranimi
organizacijami, povezanimi s problematiko diabetesa.

Naša vrata so odprta za vse, ki menijo, da lahko v društvu kaj pridobijo in tudi prispevajo.

Društvo predstavlja in zastopa predsednik, g. Dušan Jukić, podpredsednica društva je ga. Jožica Mikec.

Za izvajanje programov društva so zadolženi člani in članice izvršnega odbora društva:
Danica Vidmar, Dušan Jukić, Jožica Mikec, Jožefa Rolih, Romana Križman, Silvo Oblak, Valerija Arko, Milojka Gutman, Anton Turk, Marija Žagar. Albina Kovačič. Vinko Križmančič, Andrej Resman, Marjan Vraničar.

Zgibanka-2015_297x210_15