Članstvo in prijava

Ugodnosti , ki jih pridobite s članstvom v društvu:
–  udeležba na strokovnih predavanjih, ki jih organizira društvo,
–  na športnih in rekreativnih srečanjih,
–  udeležba na zdravstveno-vzgojnih programih za diabetike pod ugodnejšimi pogoji,
–  prejemanje glasila Sladkorna bolezen,
–  medsebojna pomoč članov društva z nasveti, izkušnjami pri premagovanju bolezni
–  izvajanje merjenja sladkorja v krvi ob raznih dogodkih.

Popusti

PRISTOPNA IZJAVA

Izpolnjeno in podpisano pošljite na naš naslov na Rozmanovo 10, 8000 Novo mesto.

ČLANARINA 2019

Članarina za leto 2019 znaša 12,00€, ki jo lahko poravnate preko banke ali s položnico.

Plačilo članarine preko banke:

IME PREJEMNIKA: Društvo Diabetikov Novo mesto, Rozmanova 10, 8000 Novo mesto.

Št. TRR: 0297 0001 6651 379 (NLB)

NAMEN: ČLANARINA ZA (IME PRIIMEK)

KODA NAMENA: OTHR

ZNESEK: 12,00EUR

BIC BANKE PREJEMNIKA: LJBASI2X